Prototyper

.
Prototyp 1

.
Image2  Spis  Ljushållare
.
Vid första försöket fanns det bara sex st. luftinsläpp i kanten på krukan, då blev ljusen för varma och det uppstod en övertändning.  Lågorna gick ihop till en stor sotande flamma.  Detta beror på att ljusen värmer varandra så att temperaturen på ljusmassan når upp till flampunkten. Då avgår brännbara gaser och hela ytan på ljusen antänds.
Efter det gjorde jag 6 st. 6 mm:s lufthål i bottenplattan mellan ljusen för öka lufttillförseln för kylning och förbränning, då fungerade kaminen.  Sedan ökade jag upp hålen till 8 mm. Denna använde jag i min båt som värmare och för att värma mat och vatten.
.
.

Prototyp 2
.
Prot2Kamin  Prot2Platta
.
Den här tillverkade jag för att prova att placering och storlek på hålen på den riktiga kaminen skulle fungera som jag har tänkt mig, vilket det gjorde.  På denna är lufthålen i plattan 10 respektive 12 mm i diameter.

Annonser