Astrid Finne

R/S  43 Astrid Finne

Astrid Finne byggdes år 1937 vid Anker och Jensens varv i Vollen söder om Oslo.  Hon donerades till det Norska Sjöräddningssällskapet som R/S 43.  Byggnadssättet är mycket ovanligt med teak- och Oregon Pine bordläggning på stålspant och däck av Oregon pine. Hon tjänstgjorde på norska nord- och västkusten tills 1956, då hon såldes till det Svenska Sjöräddningssällskapet.  Hon var sedan stationerad över tjugo år i Herrvik på Gotland som RK Östergarn.  Under sina femtio år som livräddningskryssare har hon räddat 64 människoliv och assisterat 868 fartyg i nöd.  1987 köptes hon av föreningen Mot Bättre Vetande (MBV) och byggdes fullständigt om till ett skolsegelfartyg med plats för 12 elever. Astrid Finne är modernt utrustad, besiktigas årligen av Sjöfartsveket och är försedd med all erforderlig säkerhetsutrustning.

Längd över allt 18,5 m
Bredd 5,4 m
Djupgående 2,8 m
Deplacement 60 ton
Tonnage 46 ton
Segelarea 200/320 m²

Annonser